آهنگ زیبا و شاد آذری - داریخماقا گویما منی - از جلال فرجیان