سلام  

Aroosi.in با بازدید روزانه 55.000

آماده پذیرش آدرس وبلاگ شما در لینک دوستان می باشد.   

این کار به صورت رایگان انجام می گیرید و تنها شرط آن:

وبلاگ شما باید در سیستم www.blogto.ir ساخته شده و با موضوع آهنگ باشد. 

(دانلود ، متن آهنگ ،معرفی و...) 

سایت و یا سیستم ها دیگر مورد پذیرش نمی باشد.

آدرس مورد نظر را می توانید هم از طریق تماس با ما و یا نظرات پست ها ارائه نمایید.