چندتا آهنگ زیبای ارکستری 

در کل جالبه اسم خوانندشو نمیدونم

 

دانلود آهنگ (ز من بریدی)

دانلود آهنگ ( آخرین قطره های اشک از نگاهم چکید و مرد

دانلود آهنگ (دخترم باران)