آهنگ چه عیدی بشه امسال از مهدی مرادی 

از طرف سایت عروسی عیدو به عروس دومادا تبریک میگیم.

چه عیدی بشه امسال چه خوشبختمو خوشحال 

چه هفت سینی بچینم واسه نوروز امسال 

آخه یارم تو راهه ،تمومه شهر خبردار... 

دانلود این آهنگ