آهنگ شاد گلنار از صدرالدین 

گل سرخ خونه میشه بی تو پرپر 

دل مجنون من میشه زیرو زبر 

میشینم کنار در خونه ی تو  

که بیای دوباره ببینم روی تو 

گلنارم گلنار 

تاج سرم گلنار 

از برای تو دل بیقرارم یار ...  

دانلود این آهنگ