آهنگ شاد عروسی کردی 

 دانلود آهنگ کردی مینا خانم مینا

 دانلود مجموعه 1 شامل 4 آهنگ 

 

دانلود مجموعه 2 شامل 4 آهنگ