آهنگ جیرینگ جیرینگ النگوهاش - تیزه تیزه ابروهاش  - وای دلم یه ریزه شده واسه رنگه زرده موهاش.

 

دانلود آهنگ زیبای بندری یار بالا - شادو باند 

دانلود این آهنگ